Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene ledenvergadering 2017 - 13 maart a.s.

terug naar overzicht

Woensdag, 1 maart 2017

Geachte Hengelsportvrienden, Het bestuur van HSV de Peel nodigt u uit tot het bijwonen van haar 43ste algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 13 maart a.s. in ,,De Kastanje” aan de Hoofdstraat in Liessel. Aanvang 20.00 uur.

De vergadering bevat onderstaande agendapunten:

1. Opening door de voorzitter Dhr. Hans van den Akker
2. Notulen van de 42ste algemene ledenvergadering 2016 door Dhr. Hans van den Akker
3. Jaarverslag 2016 door Dhr. Hans van den Akker
4. Financieel verslag 2016 door Dhr. Hans Verstegen
5. Bestuursverkiezing
 
Aftredend en herkiesbaar: 
Hans van Gemert – en is niet herkiesbaar
Maarten van Berlo - en is niet herkiesbaar
Twan Bots - en is herkiesbaar

Inmiddels hebben we wel een nieuw bestuurslid gevonden en dit is Mike van Moorsel, maar het bestuur is nu niet meer compleet en zoeken nog een nieuwe bestuurslid.

6. Uitleg Advies van sportvisserij Limburg over het nieuwe beheer dan onze visvijvers. Hiervoor hebben we Dhr. Ramon Pasmans van sportvisserij Limburg uitgenodigd.

Pauze met loterij. 
 
7. Wedstrijden 2017 – door Bennie Bots
8. De Brink - kort verslag visserijkundig onderzoek welke we nu 2 jaar doen
9. De Clarinet, Peellandvijver en Heiakkervijver door Dhr. Hans van den Akker
10. Het Deurnes Kanaal en Helenavaart door Dhr. Hans Verstegen
11. Verslag Karpercommissie door Dhr. Bart van der Putten
12. Mededelingen door Dhr. Hans van den Akker
13. Rondvraag
Sluiting

Namens het bestuur van HSV de Peel,

Tot 13 maart!