Jaarvergadering 2018, 12 maart a.s.

terug naar overzicht

Dinsdag, 6 maart 2018

Het bestuur van HSV de Peel nodigt u uit tot het bijwonen van haar 44ste algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 12 maart a.s. in "De Kastanje” aan de Hoofdstraat in Liessel. Aanvang 20.00 uur.

De vergadering bevat onderstaande agendapunten:

1.Opening door de voorzitter Dhr. Hans van den Akker.
2.Notulen van de 43ste algemene ledenvergadering 2016 door Dhr. Mike van Moorsel.
3.Jaarverslag 2017 door Dhr. Hans van den Akker.
4.Financieel verslag 2017 door Dhr. Hans Verstegen.
5.Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: 
- Hans Verstegen – en is herkiesbaar
- Bart van der Putten - en is herkiesbaar
- Twan Bots - en is niet herkiesbaar.

We zijn dus zoekende naar een nieuw bestuurslid!

Pauze met loterij

 6.Wedstrijden 2017 – door Bennie Bots
7.De Brink - Door Twan Bots
8.De Clarinet, Peellandvijver en Heiakkervijver door Dhr. Klaas Trienekens.
9.Het Deurnes Kanaal en Helenavaart door Dhr. Hans Verstegen.
10 Verslag Karpercommissie door Dhr. Bart van der Putten.
11Mededelingen door Dhr. Hans van den Akker.
12Rondvraag.
13Sluiting.