Trainingen/wedstrijden 2021

Toestemming voor de trainingen en de uitwisselingsactiviteit met HSV de Noordervaart.

Handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de per 11 mei geldende noodverordening. U dient zich aan de noodverordening te houden. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het stopzetten van de (sport)activiteit. Degene die de (sport)activiteit organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor het naleven van de RIVM richtlijnen tijdens de activiteit. Met het protocol geeft u aan de richtlijnen op te volgen, zodat er veilig kan worden deelgenomen aan de activiteit zonder gezondheidsrisico’s.

Protocol:

Wedstrijdschema 2021

Protocol wedstrijd/Training