Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement HSV De Peel

1 Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijden indien men lid is van HSV De Peel. Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting.

2 Tenzij anders vermeldt bedraagt de maximaal toegelaten hoeveelheid voer 2 kilo aangemaakt. Iedere deelnemer moet zijn /haar voer vooraf laten wegen.

3 Aas en voer naar keuze, uitgezonderd ver de vase, gekleurde maden.

4 Tenzij anders vermeld, bedraagt de maximale toegestane hengellengte 11,50 meter. De totale lengte van hengel en snoer mag niet meer bedragen dan 18,50 meter.

4a Indien de hengel keuze vrij is, is artikel 4 en 5 niet van toepassing

5 Het vistuig bestaat uit een hengel, zonder molen of rol, met een snoer met slechts een haak.

6 Er wordt gevist op gewicht,. Bij gelijk gewicht wordt hetzelfde aantal wedstrijdpunten toegekend. Snoek,snoekbaars en paling tellen niet mee.

7 Bij series van 4 wedstrijden, vervalt voor elke deelnemer de slechtste uitslag

8 Per wedstrijd zullen niet meer nummers uitgegeven worden dan als er wedstrijdvissers zijn aangemeld. Deze nummers worden niet meer veranderd.

9 Na het peilen moet de hengel uit het water worden genomen.

10 Geen der deelnemers mag hulp van een ander inroepen of aanvaarden.

11 Voor het eerste signaal gegeven is mag niet gevoerd of gevist worden.

12 Visplateaus moeten op de betonplaat worden opgesteld. Het gebruik van zgn. visvinders is niet toegestaan.

13 Het is verboden om meer dan 10 kg vis in een leefnet te bewaren. Gewicht boven de 15 kg telt het gehele net niet mee.

14 Deelnemers dienen op tijd voor de loting aanwezig te zijn. Eenieder die te laat komt wordt uitgesloten voor de wedstrijd. Pas na de loting kan deelnemer vertrekken naar de visplaats.

15 Het eerste signaal betekent voeren en vissen, het tweede signaal betekent einde wedstrijd. Zwaar bijvoeren is niet toegestaan. Bijvoeren uitsluitend d.m.v. cuppen of werppijp

16 Per wedstrijd worden punten toegekend. Hoogste gewicht in het vak 1 punt op een na hoogste gewicht 2 punten enz. . Geen vis = het aantal punten dat een punt hoger ligt dan de laagst geklasseerde. Uitgaande van het grootste vak. Indien men niet aanwezig is heeft men 2 punten meer dan de laagst geklasseerde. Indien bij serie wedstrijden deelnemers eindigen met hetzelfde aantal puntentotaal, eindigt van deze deelnemers hij/zij met het hoogste totaalgewicht het hoogst in het klassement.

17 Bij noodweer kan een wedstrijd worden gestaakt, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Indien er na een half uur geen verbetering is opgetreden, wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Als de wedstrijd voor de helft heeft plaats gevonden, en het weer het wegen toelaat, wordt de officiƫle uitslag vastgesteld.

18 De stek van de visser dient schoon en opgeruimd te zijn bij vertrek.

19 Mochten er problemen zijn kun je altijd bellen met de wedstrijdcommissie. Wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtredingen tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.

20 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

21 Bestuur en wedstrijdcommissie zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele ongevallen en