Nachtvispas De Brink

Nachtvispas De Brink

De mensen, die een nachtvis pas hebben, moeten deze jaarlijks opnieuw aanvragen. Dit moet gebeuren voor 1 oktober van het betreffende jaar. De prijs van de nachtvispas is per 2017 (visjaar 2018) verhoogt naar 50 euro per jaar. Ben je te laat met aanmelden dan nemen de mensen die op de wachtlijst jouw plek in. Sta je op de wachtlijst verzoeken wij om het half jaar jezelf te melden zodat wij weten dat je nog steeds interesse hebt. 

Voor in het aanvragen van een nachtvis toestemming dient men: 

- Tenminste 2 jaar lid te zijn van HSV de Peel
- Medewerking te verlenen bij een snoei- of opruimdag
- Men kan zich aanmelden bij hsvdepeel@hotmail.com


Wij verzoeken de mensen met een nachtvispas zich te laten machtigen. Zodat je geregistreerd staat in de ledenlijst. 

Reglement vissen op de Brink
1 Het is ten strengste verboden schade aan te richten aan flora en fauna.
2 Het is ten strengste verboden andere vissers tot last te zijn met het uitoefenen van hun hobby.
3 Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
4 Kampvuren en barbecue zijn niet toegestaan.
5 Zich in slaapzak op stoel of stretcher bevinden is toegestaan, eventuele tenten dienen
aan een zijde open te zijn. Geen enkel ander onderkomen is toegestaan.
6 Afval dient mee naar huis te woeden genomen, de visplek dient bij vertrek schoon te worden
achtergelaten.
7 Er dient recht vooruit gevist te worden. Hengels binnen handbereik, en vissen vanuit één visplek.
8 Voerboten zijn toegestaan niet verder dan 100 meter. Niet verder dan de oranje kegels. 2 t/m 16
recht vooruit naar de overkant. (Stek 16, 73, 112 + 114 ook niet verder dan de oranje kegels) Zie foto
9 Elke nachtvispashouder heeft een toezicht houdende functie. Bij een constatering bel naar een
bestuurslid van HSV de Peel..
10 Alleen honden van een visser worden toegelaten. Honden dienen aangelijnd te zijn.
11 Het nachtelijk betreden van de visvijver De Brink is alleen toegestaan aan nachtvispashouders en
iemand met een nachtmeevispas toestemming. (nachtpashouders mogen ook een kind
meenemen als ze dit een keer leuk vinden)

Verder zijn natuurlijk ook de regels welke op de vergunning staan van HSV de Peel van toepassing.
Bij een overtreding wordt u voor 3 maanden geschorst en komt u niet meer voor een
nachtvispas in aanmerking
. Dit is tevens bedoeld als waarschuwing.
Iedere nachtvispashouder is verplicht om ± 4 uur per jaar te helpen op een van de snoei / opruimdagen.
Deze worden tijdig vermeld op de website van HSV de Peel.

Als men niet deelneemt aan deze bovengenoemde activiteit komt de nachtvispas voor het jaar daarop te
vervallen.
.
HET BESTUUR EN CONTROLEURS
Reglement Nachtvispas