Prijzen

De prijzen van de vispas 2020 zijn: vispas € 49,50 (hierbij komt nog € 5,- inschrijfgeld) en jeugdvispas € 12,50.